.

 

.

AKO ZHODNOTIŤ SVOJE PENIAZE INVESTÍCIOU DO NEHNUTEĽNOSTÍ S EXTRA BONUSOM?

Získajte k štandardným výnosom atraktívny jednorázový bonus navyše.

Štandardné výnosy, ktoré môžete očakávať pri investovaní do nehnuteľností so SHEA BEAT sú 4% p.a. v programe Rentier6,3% p.a. v programe Investor.

Priveďte k nám od 1. januára do 31. decembra 2020 svojich partnerov, rodinu alebo známych a dosiahnite spolu na niektoré z troch zadefinovaných rozpätí.

Ako bonus získať?

Ak vaše investície k 31. decembru 2020 dosiahnu výšku v rozpätí  10 000 - 49 999 EUR, získate bonus 0,5 % z investovanej sumy.

Za dosiahnutie výšky v rozpätí 50 000 - 149 999 EUR získate bonus 0,75 % z investovanej sumy.

 

Pre lepších máme viac

Ak celkový objem vašich investícií prekročí výšku 150 000 EUR, získate bonus 1 % z investovanej sumy.

Príklady

Klient, ktorý investuje sám

Ak vaša súčasná investícia je napr. 5 000 eur a do konca roka jej navýšením dosiahnete rozpätie 10 000 - 49 999 EUR, získate bonus vo výške 0,5% z navýšenej sumy. Ak vaša súčasná investícia je napr. 35 000 eur a do konca roka jej navýšením dosiahnete rozpätie 50 000 - 149 999 EUR, získate bonus vo výške 0,75% z navýšenej sumy.

Klient, ktorý nás odporučil ďalšiemu klientom

Ak vaša súčasná investícia je napr. 5 000 eur a spolu s ďalšími novými klientmi, ktorých odporučíte, dosiahnete rozpätie 10 000 - 49 999 EUR, spoločne získate bonus vo výške 0,5 % z navýšenej sumy. Ak vaša súčasná investícia je napr. 30 000 eur a spolu s ďalšími novými klientmi, ktorých odporučíte, dosiahnete rozpätie 50 000 - 149 999 EUR, spoločne získate bonus vo výške 0,75 % z navýšenej sumy.

Nový klient, ktorý investuje sám

Ak svojou investíciou do konca roka dosiahnete rozpätie 10 000 - 49 999 EUR, získate bonus vo výške 0,5% z investovanej sumy. Ak svojou investíciou do konca roka dosiahnete rozpätie 50 000 - 149 999 EUR, získate bonus vo výške 0,75% z investovanej sumy. Ak celkový objem vašich investícií prekročí výšku 150 000 EUR, získate bonus 1 % z investovanej sumy.

Nový klient, ktorý nás odporučil ďalším klientom

Ak zainvestujete na úvod napr. 10 000 eur a k tomu nás odporučíte ďalším klientom, s ktorými spoločne dosiahnete rozpätie 10 000 - 49 999 EUR, spoločne získate bonus vo výške 0,5 % z investovanej sumy. Ak zainvestujete na úvod napr. 30 000 eur a k tomu nás odporučíte ďalším klientom, s ktorými spoločne dosiahnete rozpätie 50 000 - 149 999 EUR, spoločne získate bonus vo výške 0,75 % z investovanej sumy.

Bonus môžete získať aj sami, ale spojením síl to môže byť ľahšie

Pozn.: Tento bonus nenahrádza štandardné výnosy, ale pripočítava sa k nim ako jednorázový bonus. Vzťahuje sa len na obchody s investičnými produktmi SHEA BEAT, ktoré budú zrealizované v uvedenom období.

Pridajte sa k našim klientom

Už len... 

 

Priveďte k nám svojich partnerov, rodinu alebo známych, zhodnocujte peniaze cez nehnuteľnosti a získajte bonus.

Potrebujete pomoc, aby ste mohli začať?

Dohodnite si s nami stretnutie

Vaše osobné údaje budú použité pre účely vyriešenia vašej otázky a/alebo požiadavky. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Udelenie súhlasu: Vypísaním políčok a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti SHEA BEAT, a.s. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločnosti (ďalej ako „Účel“). 

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo emailom na osobneudaje@sheabeat.com.