Označenie:  Shea Beat Rentier 10Y
Splatnosť:01.03.2029
Výplata výnosov:ročne, vždy k 01.03.
ISIN:SK4210001752
Stav:Aktívny, Otvorený

Výhody investície

Diverzifikácia

Diverzifikácia prostredníctvom nájomných nehnuteľností.

Výnos 4,0% p.a.

Garantovaný výnos po dobu 10 rokov, vyplácaný k 01.03. po odčítaní príslušnej dane.

Bez poplatkov

Investícia je počas celej doby bez poplatkov.

Investícia od 1 500,- EUR

Hodnota dlhopisov tzv. nominálna hodnota je suma, za ktorú si dlhopis kúpite a ktorá sa zhodnocuje.

Portfólio

S dlhopismi investujete výlučne do nájomných nehnuteľností.

Zámena

Výmenou dlhopisov, si môžete predĺžiť splatnosť a dlhšie tak využívať možnosti zhodnotenia.

Máte záujem? Pošlite nám kontakt na vás

Vaše osobné údaje budú použité pre účely vyriešenia vašej otázky a/alebo požiadavky. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Udelenie súhlasu: Vypísaním políčok a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti SHEA BEAT, a.s. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločnosti (ďalej ako „Účel“). 

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo emailom na osobneudaje@sheabeat.com. 

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu v súbore Zásady ochrany osobných údajov.