O PORTFÓLIU

Všetky výhody a informácie na jednom mieste 

 

OBJAVTE, ČO NÁS ODLIŠUJE

Zhodnocujte svoje úspory cez nehnuteľnosti bez toho, aby ste sa zaoberali nájomníkmi alebo realizovali developerský projekt na vlastnú päsť.

Zhodnocovanie cez nehnuteľnosti nie je lotéria.

Investujte do nehnuteľností tak, ako to robia najúspešnejší.

Vymeňte svoje tradičné portfólio za moderné.

Vy tiež môžete profitovať z jedinečného potenciálu nehnuteľností, vytvárať si tak stabilný pasívny príjem a dlhodobé zhodnocovanie.

Čo získate

Diverzifikácia

prostredníctvom nehnuteľností

Výnosy

garantované výnosy po celú dobu

Prístup

k lukratívnej investičnej triede

Portfólio je tvorené nájomnými bytmi, bytovými domami alebo projektmi rezidenčných nehnuteľností, ktoré následne i spravujeme.

Portfólio nie je verejne obchodovateľné, čím poskytuje väčšiu diverzifikáciu a je chránené pred prípadnými výkyvmi (volatilitou) trhu.

Návratnosť a zhodnotenie sa líši v závislosti od zvoleného programu. 

PREČO NEHNUTEĽNOSTI?

Ľudia, ktorí zhodnocujú cez nehnuteľnosti, prevyšujú tých, ktorí nie.

Tento spôsob, je zhodnocovaním s nízkou mierou rizika, s výraznou mierou stability a istého výnosu. 

Slováci zhodnocujú svoje úspory s priemerným výnosom  0,87 % ročne a to najmä preto, že až 90 % svojich úspor smerujú do bežných produktov. 

Peniaze, ktoré si sporíte na vkladnej knižke, termínovanom účte alebo dokonca na bežnom účte, či prostredníctvom bežných produktov, strácajú časom svoju hodnotu. Úroky, ktoré vám prinesú takto uložené finančné prostriedky spravidla neprekonajú úroveň inflácie a hodnota vášho vkladu reálne klesá.

Na rozdieľ od bežných produktov, naše portfólio je tvorené tak, aby ste mohli mať garantované vyššie výnosy po celú dobu.

Príklad porovnania bežných produktov pri zhodnotení vkladu 2000 EUR po dobu 4 rokov s programom Investor.

Príklad porovnania bežných produktov pri zhodnotení vkladu 1500 EUR po dobu 10 rokov s programom Rentier.

Sme presvedčení, že každý si zaslúži jednoduchší, inteligentnejší a spoľahlivejší spôsob investovania svojich peňazí. Upriamte preto pozornosť na naše portfólio a svoje úspory zhodnoďte niekoľkonásobne.

Investícia je vhodná pre všetkých, ktorí si chcú zhodnocovať svoje finančné prostriedky a pritom nemať poplatky; ale aj pre tých, ktorí si chcú kúpiť niektorý z našich bytov a domov v našich projektoch a pritom ušetriť na hypotéke. Sú skvelou súčasťou vašich plánov a tak si môžete ľahko plánovať svoje príjmy a budúcnosť.

6 dôvodov pre zhodnocovanie cez nehnuteľností

Pasívny príjem

Nehnuteľnosti vytvárajú predvídateľné výnosy, napr. kúpou existujúcej budovy s nájomníkmi, vytvárajú stabilný pasívny príjem z prenájmu.

Zvýšenie nájomného

Nehnuteľnosti umožňujú zvýšenie nájomného prostredníctvom zvýšenia jednotlivých hodnôt nehnuteľnosti, napr. rekonštrukciou alebo modernizáciou.

Zvýšenie hodnoty

Na rozdiel od peňazí uložených na účte, ktoré podliehajú inflácii a strácajú na hodnote, nehnuteľnosti s časom získavajú na hodnote.

Zvýšenie predajnej ceny

Výnosy sa môžu dosahovať i zvýšením predajnej ceny, a to prostredníctvom inteligentného zónovania, vývoja a budovania nových domovov, renovácie starých budov a prenájmom voľných budov.

Nízke riziko

Prepady trhu s nehnuteľnosťami sú oveľa menej obvyklé ako prepady finančného alebo komoditného trhu. Prečo? Pretože i v najväčších krízach musia ľudia niekde bývať, zatiaľ čo akcií a komodít sa zbavujú.

Likvidita

Nehnuteľnosti sú v prvom rade na bývanie, po ktorom je stabilný dopyt. Nie je preto problém nehnuteľnosť speňažiť, kedykoľvek je potreba.

VYBERTE SI PROGRAM, KTORÝ VYHOVUJE VAŠIM CIEĽOM

Najobľúbenejšia voľba ako šetriť na dôchodok a deťom na školu.
Výborná voľba ako ušetriť na hypotekárnom úvere.

Často kladené otázky 

 

Prečo investovať?

Zhodnocovanie cez nehnuteľnosti je investovaním s nízkou mierou rizika, s výraznou mierou stability a istého výnosu. Portfólio je totiž diverzifikované a vytvorené z rozmanitej kombinácie nájomných bytov, bytových domov a projektov rezidenčných nehnuteľností.

Odkiaľ pochádzajú výnosy?

Výnosy sú vyplácané v ročných intervaloch a pochádzajú z prenájmu a/alebo z predaja jednotlivých nehnuteľností a projektov nachádzajúcich sa v portfóliu.

Prečo práve tieto dlhopisy?

Sme prvá spoločnosť, ktorá v Slovenskej republike vydala dlhopisy, s ktorými môžete platiť za niektoré z našich bytov a domov v našich projektoch. Emisné podmienky našich dlhopisov boli schválené Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, naša spoločnosť bola zaregistrovaná ako emitent s udelením LEI kódu a našim dlhopisom bolo pridelené ISIN.

Môžem si kúpiť iba jeden dlhopis?

Áno, vždy v menovitej hodnote príslušného jedného dlhopisu, to je teda najnižšia možná investícia. Množstvo kupovaných dlhopisov nie je obmedzené.

Je výnos zdanený?

Áno, príjem z dlhopisu je v Slovenskej republike zdaňovaný príslušnou sadzbou. Daň odvádza naša spoločnosť a vám sa vypláca výnos už znížený o daň.

Ako je to s dedením?

Ak sa dlhopis stane predmetom dedičského konania, naša spoločnosť postupuje v zmysle právoplatného rozhodnutia v dedičskom konaní.

Môžem dlhopis niekomu darovať alebo predať?

Áno, ak sa dlhopis následne rozhodnete darovať či predať, vykonáte záznam rubopisom, ktorý je súčasťou dlhopisu a na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy v listinnej forme, aj pred jeho splatnosťou.

Čo ak nájdem „zapatrošený“ dlhopis?

Ak sa vám stane, že nájdete dlhopis aj po 5-tich rokoch, nič sa nedej. Naše dlhopisy majú premlčaciu lehotu až 10 rokov odo dňa ich splatnosti. Stačí nás kontaktovať a s našim kolegom sa dohovoríte na postupe.

Aký je ďalší postup?

Stačí nás kontaktovať prostredníctvom formulára, mailom alebo zavolať na telefónne číslo +421 915 637 348. S našimi kolegami sa dohovoríte na optimálnom riešení.

Potrebujete pomoc alebo máte otázku?

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú použité pre účely vyriešenia vašej otázky a/alebo požiadavky. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Udelenie súhlasu: Vypísaním políčok a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti SHEA BEAT, a.s. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločnosti (ďalej ako „Účel“). 

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo emailom na osobneudaje@sheabeat.com.