Ako vypočítať zhodnotenie nehnuteľnosti na prenájom?

Ako vypočítať zhodnotenie nehnuteľnosti na prenájom?

Čistý prevádzkový výnos (výnos mínus náklady) vydelený hodnotou nehnuteľnosti (kúpna cena plus náklady na jej získanie)

Príklad:

Ak kúpite nehnuteľnosť za 100 000 EUR, ktorá produkuje nájom 800 EUR mesačne a z mesačného nájmu odpočítate všetky náklady 390 EUR, ostane vám 410 EUR.  Sumu 410 EUR vynásobíte 12 mesiacmi a dostanete čistý prevádzkový výnos 4 920 EUR.

Čistý prevádzkový výnos 4 920 EUR vydelíte sumou 100 000 EUR a dostanete hodnotu 0,0492, ktorú vynásobíte číslom 100.

Získaná hodnota 4,92 vyjadruje, že vaša investícia do nehnuteľnosti sa vám zhodnocuje 4,92 % ročne.

 

  • Kategórie